Tag Archives: sản xuất áo mưa hà nội

Những yếu tố cấu thành lên giá của một chiếc áo mưa.

Để cho ra đời một chiếc áo mưa và đem ra sử dụng trên thị trường thì mức giá của nó chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố dưới đây. Kiểu dáng áo mưa Có nhiều dáng áo mưa khác nhau, với mỗi mội dáng áo mưa thì chi phí cắt và may […]